Foodifiq

Förebyggande matsvinn i alla led

Med vår plattform foodwastecontrol.com ges möjligheten att med en minimal insats för personalen skapa viktiga nyckeltal för Er hantering av matsvinn. Vi har licensierat en hårdvarulöning från foodwaste.tech som med en kombinerad hård & mjukvara gör att ni kan påverka besökare, er personal samt ge management viktig information om vilka enheter som har processer som behöver förbättras. Ni kan välja på enheter i köket eller ute i matsalen och personalen knappar enkelt in typ av svinn och vilken anledning till att det kastas. Det behövs ingen ström och presentationer kan trådlöst överföras till informationsskärmar allt för att alla skall ha en ökad medvetenhet.