Foodifiq

Ett ekosystem för köksdrift

Vårt system har en mängd funktioner som är viktiga för att köra en restaurang. Ni kan hantera: recept, råvaror, lönsamhetsberäkningar, debitering av förbrukningsmaterial, inköpsprognoser, menyplanering, allergener, särskild kost, etikettutskrift, faktureringsunderlag, råvaruberäkningar, presentation av koldioxidekvivalenter, beställningar via webb eller i mobil, ersättning av produkter och konsekvenser av detta, import av prislistor, integrationer med ekonomisystem, beslutsstöd för management och massor mer. Vår plattform är ett måste för alla restaurangägare och ger en helt ny dimension avseende information.

Ambitionen är att integrera Foodifiq Kitchen Manager med vår svinnhanteringsplattform. Detta innebär ett optimalt informationsutbyte och ännu bättre underlag för planering av recept och bättre lönsamhet.